Mặt dây chuyền Phật bản mệnh đá ngọc bích

Trạng thái: Còn hàng
Kích thước
Mẫu
Thiên thủ thiên nhãn
Hư không tạng bồ tát
Văn thù bồ tát
Phổ hiền bồ tát
Đại thế chí bồ tát
Như lai đại nhật
Bất động minh vương
Phật a di đà
- +

hotline Facebook Trang Sức Đá Phong Thủy Ngọc Quý Zalo Trang Sức Đá Phong Thủy Ngọc Quý Messenger Trang Sức Đá Phong Thủy Ngọc Quý